فصل دوم:رویدادها در HTML

رویدادها مجموعه عمل هایی هستند که در صورت بروز یک اتفاق در صفحه......

آموزش html
فصل اول (معرفی HTML4)

جلسه دوم (رویدادها در HTML  )

رویدادها مجموعه عمل هایی هستند که در صورت بروز یک اتفاق در صفحه ( مثل کلیک کردن بر روی یک عنصر ، دابل کلیک ، فشردن دکمه خاص و … ) عکس العمل نشان داده و باعث اجرای دستور یا دستورات تعیین شده برای آن اتفاق خاص می شوند .

هر عنصرشامل رویدادهای مختص به خود است که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعیین و مقدار دهی کرد . معمولا یک رویداد ، تابع یا اسکریپتی را اجرا یا فراخوانی می کند .در این بخش در رابطه با رویدادها توضیحات مختصری داده شده است ، که بصورت عملی در فصل آینده خواهید آموخت .

رویدادهای موس :

رویدادهای موس در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script و title کاربرد ندارد .

Onclick : این رویداد در هنگام کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .

 Ondblclick : این رویداد در هنگام دابل کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود.

Onmousedown : این رویداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود.

Onmoouseover : این رویداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود .

Onmouseout : این رویداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود .

Onmouseup : این رویداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .

رویدادها در فرم ها :

رویدادهای عناصر فرم در HTML فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

Onblur : در هنگام از دست دادن فوکوس کنترل تحریک می شود .

Onchange : در هنگام تغییر وضعیت یک کنترل تحریک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغییر متن درون آن تحریک می شود .

Oncontextmenu : رویدادی است که منوی صفحه راه اندازی میشود اجرا می شود .

Onfocus : هنگامی که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحریک می شود .

Onformchange : رویدادی است که هنگام تغییر کردن صفحه اجرا می شود .

Onforminput : رویدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم توسط کاربر اجرا می شود .

Oninput : رویدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در عنصر توسط کاربر اجرا می شود.

 Oninvalid : رویدادی است که در هنگام نامعتبر بودن عنصر اجرا می شود.

 Onselect : در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحریک می شود .

Onsubmit : در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحریک می شود .

رویدادهای پنجره :

رویدادهای پنجره در HTML فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند .

Onafterprint : رویدادی است که بعد از پرینت شدن سند اجرا می شود.

Onbeforeprint : رویدادی است که قبل از پرینت شدن سند اجرا می شود.

Onbeforeunload : رویدادی است که قبل از اجرای (load) سند اجرا می شود.

onerror : رویدادی است که هنگام وقوع ارور اجرا می شود.

Onhaschange : رویدادی است که زمانی که سند تغییر میکند  اجرا می شود.

onload : رویدادی است که در هنگام لود شدن ( بار گذاری ) صفحه اجرا می شود .

onmessage : رویدادی است که در هنگام اجرا شدن یک پیغام اجرا می شود .

Onoffline : رویدادی است که در هنگام offline شدن سند اجرا می شود.

Ononline : رویدادی است که در هنگام online شدن سند اجرا می شود.

Onpagehide : رویدادی است که در هنگام مخفی شدن پنجره اجرا می شود.

Onpageshow : رویدادی است که در هنگام آشکار شدن پنجره اجرا می شود.

Onpopstate : رویدادی است که در هنگام تغییر کردن history ویندوز اجرا می شود.

onredo : رویدادی است که در هنگام از نو اجرا شدن سند اجرا می شود.

onresize : رویدادی است که در هنگام تغییر سایز پنجره اجرا می شود.

Onstorage : رویدادی است که در هنگام به روز رسانی وب سایت اجرا می شود.

Onundo : رویدادی است که در هنگام خنثی شدن  سند اجرا می شود.

Onunload : رویدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) اجرا می شود .

رویدادهای صفحه کلید :

رویدادهای صفحه کلید در HTML  در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

Onkeydown : رویدادی که در هنگام فشردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .

Onkeypress : رویدادی که در هنگام فشردن و رها کردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .

Onkeyup : رویدادی که در هنگام رها کردن یک کلید فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • قالب وبلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic